Werken bij Multinox

Een KMO staat of valt met zijn medewerkers. Dat is al langer zo, en het belang van een goed team zal de komende jaren alleen maar toenemen. Om ons personeelsbeleid wat duurzamer te voeren, hebben we de laatste tijd een aantal acties ondernomen, waaronder ook een 'diversiteitsplan'. Dit is een maatregel van de Vlaamse overheid waarin men een KMO als de onze inhoudelijk, logistiek en financieel kan ondersteunen.

Elk schooljaar opnieuw hebben wij plaats voor enkele stagiairs. In 2015-2016 zijn dat er een viertal. Sommigen 4 weken onafgebroken, anderen 12 weken 1 dag per week.
Volgende studierichtingen kwamen al meerdere keren aan bod: