Seriewerk ponsen & lasersnijden

Multinox richt zich in hoofdzaak op maatwerk in kleinere aantallen. Wij beschikken echter wel over een performant machinepark dat zonder enige extra inspanning ook grotere batches aankan. Zo werken wij voor enkele grotere bedrijven als 'backup' voor hun eigen machinepark. Deze klanten beschikken zelf over lasers en ponsmachines, als deze uitvallen of onvoldoende capaciteit bieden, kan men dit aan Multinox uitbesteden. Dit doen we in de vorm van loonwerk onder een vastgelegd uurtarief per machine.